camcar bvba
UW PROFESSIONELE
LPG-PARTNER
VOOR INFO OVER
AIRCO
DE TANK EN HERKEURING
DE LPG-TANK DIE IN DE WAGEN GEMONTEERD IS MOET OP REGELMATIGE TIJDSTIPPEN NA DE FABRICAGEDATUM (EERSTE DRUKPROEF IN DE FABRIEK) AAN EEN DRUKPROEF EN AAN EEN GRONDIGE INSPECTIE VAN DE SLIJTAGESTAAT ONDERWORPEN WORDEN DOOR EEN DAARTOE SPECIAAL BEVOEGDE INSTANTIE.


DIT GEBEURT IN 3 STAPPEN. DE TANK WORDT:
        1) DOOR EEN ERKENDE LPG-INSTALLATEUR GEDEMONTEERD EN
            VOLLEDIG NAGEKEKEN
        2) NADIEN AAN EEN DRUKPROEF ONDERWORPEN BIJ EEN BEVOEGDE
            KEURINGSINSTANTIE, DIE EEN NIEUW KEURINGSMERK (=NIEUWE
            UITERSTE DATUM) OP DE LPG-TANK AANBRENGT
        3) TENSLOTTE TERUG IN DE WAGEN GEMONTEERD, WAARBIJ DE LPG-
            INSTALLATEUR EEN NIEUW MONTAGEPLAATJE OP DE LPG-TANK
            BEVESTIGT


    

NIEUWE GELDIGHEIDSNORMEN VOOR DE LPG-TANK

Als gevolg van het nieuwe KB van 07/03/2013 zijn sedert 05/05/2013 nieuwe normen in voege voor de geldigheidsduur van sommige LPG-tanks.

1)Tanks gemonteerd voor 01/06/2001: herbeproeving om de 6 jaar blijft van kracht
2)Tanks gemonteerd na 01/06/2001 en tot 04/05/2013 was de oorspronkelijke beproe-
   ving om de 15 jaar, maar sedert 05/05/2013 verminderd  naar  10 jaar (voor tanks
   binnen de wagen) of 6 jaar (voor tanks onder de wagen of in de open laadbak)
3)Tanks gemonteerd vanaf 05/05/2013: herbeproeving om de 10 jaar (voor tanks binnen
   de wagen) of om de 6 jaar (voor tanks onder de wagen of in de open laadbak)

Door die wijziging van de geldigheidsduur van de tussen juni 2001 en mei 2013 gemonteerde tanks, zal de herbeproeving vroeger moeten gebeuren dan voorzien bij de inbouw. Weliswaar geldt hier een overgangstermijn van 2 jaar om zich in regel te stellen.

VERVANGWAGEN
BESCHIKBAAR BIJ INBOUW