camcar bvba
UW PROFESSIONELE
LPG-PARTNER
VOOR INFO OVER
AIRCO
DE TANK EN HERKEURING
DE LPG-TANK MOET NA 15 JAAR (*) VANAF DE EERSTE DRUKPROEF IN DE FABRIEK (=FABRICAGEDATUM) TERUG AAN EEN DRUKPROEF ONDER-
WORPEN WORDEN DOOR EEN DAARTOE SPECIAAL BEVOEGDE INSTANTIE

DIT GEBEURT IN 3 STAPPEN. DE TANK WORDT:
        1) DOOR EEN ERKENDE LPG-INSTALLATEUR GEDEMONTEERD EN
            VOLLEDIG NAGEKEKEN
        2) NADIEN AAN EEN DRUKPROEF ONDERWORPEN BIJ EEN BEVOEGDE
            KEURINGSINSTANTIE, DIE EEN NIEUW KEURINGSMERK (=NIEUWE
            UITERSTE DATUM) OP DE LPG-TANK AANBRENGT
        3) TENSLOTTE TERUG IN DE WAGEN GEMONTEERD, WAARBIJ DE LPG-
            INSTALLATEUR EEN NIEUW MONTAGEPLAATJE OP DE LPG-TANK
            BEVESTIGT

(*) TANKS GEMONTEERD VOOR DE NIEUWE WETGEVING IN 2001 MOETEN ELKE
     6 JAAR EEN DRUKPROEF ONDERGAAN.


LINKSE
RODE PIJL:
         DATUM TOT WANNEER DE TANK GELDIG IS

RECHTSE
RODE PIJL:
         DATUM TOT WANNEER DE VULLEIDING
         GELDIG IS

CAMCAR LAAT OP DONDERDAG DE TANKS
KEUREN. DWZ UITERLIJK WOENSDAG  WAGEN
BINNENBRENGEN, TANK UITBOUWEN EN
KLANT KAN 1 ŗ 2 DAGEN VERDER RIJDEN
OP BENZINE.

!!!!!!!!GELIEVE AFSPRAAK TE MAKEN!!!!!!!!!
                  tel. 011/ 87 46 81
             GSM 0496/ 37 19 97
DE GELDIGHEIDSDATA VAN DE TANK EN VAN
DE FLEXIBELE VULLEIDING ZIJN TE LEZEN OP
HET KEURINGSBEWIJS