camcar bvba
UW PROFESSIONELE
LPG-PARTNER
VOOR INFO OVER
AIRCO
 VOORDELIG VEILIG
-LPG IS DE GOEDKOOPSTE BRANDSTOF: KLIK HIER VOOR DE OFFICI╦LE PRIJZEN
                               -AMPER 35% VAN DE BENZINEPRIJS
                               -bijna 1/3 VAN DE DIESELPRIJS

-EEN LPG-UITRUSTING IS SNEL AFGESCHREVEN:
                               -VANAF 12.000 KM/JAAR
                               -OOK OP EEN TWEEDEHANDSWAGEN
                             

-LPG-RIJDERS BETALEN TOT
50% MINDER BIV
    AFHANKELIJK VAN DE LAGE UITSTOOT EN OOK VAN HET VERMOGEN (PK EN/OF KW) WORDT DE BELASTING OP            
    INVERKEERSTELLING VERMINDERD MET EEN FORS BEDRAG, GAANDE TOT 50% VOOR NIEUWE WAGENS. DIE
    TEGEMOETKOMING VERMINDERT MET DE LEEFTIJD VAN TWEEDEHANDSWAGENS
    SIMULEER  DE TARIEVEN OP DE OFFICI╦LE WEBSITE "BELASTINGPORTAAL VLAANDEREN"

-GEEN ACCIJNZEN OP LPG
     ER  WORDEN GEEN ACCIJNZEN GEHEVEN OP LPG, DANK ZIJ DE AANVULLENDE VERKEERSBELASTING.                                         
DE FISCALE BELONING VAN DE LPG-RIJDERS GEBEURT DAGELIJKS AAN DE POMP!

-DE STRENGE WETGEVING, IN VOEGE SEDERT 1 JUNI 2001 MAAKT EEN LPG-INSTALLATIE SUPERVEILIG/
                             NEEM INZAGE IN HET KB VAN 09/05/2001 IN BIJLAGE

-ENKEL ERKENDE LPG-INSTALLATEURS MOGEN AAN AUTOGASINSTALLATIES WERKEN
                              OM ERKEND TE WORDEN MOETEN DE LPG-INSTALLATEURS HUN THEORETISCHE EN PRAKTISCHE
                              KENNIS BEWIJZEN. OOK MOET HUN WERKPLAATS AAN STRENGE EISEN BEANTWOORDEN, EN
                              DAT WORDT JAARLIJKS NAUWLETTEND GECONTROLEERD

-ZEER STRIKTE VEILIGHEIDSVEREISTEN
                              DE INBOUW VAN EEN LPG-INSTALLATIE MOET GEBEUREN VOLGENS STRIKTE VEILIGHEIDSVEREISTEN,
                              EN UITSLUITEND GOEDGEKEURDE COMPONENTEN MOETEN GEBRUIKT WORDEN
VERVANGWAGEN
BESCHIKBAAR BIJ INBOUW